Garantie

Wat betekent garantie?

Garantie betekent dat u van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product. Na ontvangst van het product zal dit in de regel voor u worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect is vastgesteld.

Om de afhandeling van garantieclaims te versoepelen verzoeken wij u, vóór toezending van het defecte product, onze aanwijzingen met betrekking tot retournering door te lezen. Zo helpt u wellicht onnodige kosten te voorkomen en is een snelle afhandeling mogelijk. 

Het vervallen van de garantie
Houdt u er rekening mee dat bij mechanische beschadigingen zoals breuk, scheuren, putten, deuken, krassen etc., welke na aankoop zijn ontstaan, uw recht op garantie vervalt. Evenmin vervalt de garantie indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen partijen/organisaties zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden.

Let ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden. Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:

Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:
Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in uw PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.

Mechanische beschadigingen van producten:
Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.

Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.

Beschadigde of verwijderde zegels:
Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

Verbruiksartikelen:
Inktcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling/verpakking is verbroken. Cosmetica, verzorgingsproducten en parfums, waarvan de verpakking is geopend.

Hygiëne producten:
Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden, zoals in-ear headsets, tandenborstels, massage-, scheer-, of epileerapparaten, stijl- en krultangen waarvan de verzegeling/verpakking is verbroken.

Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie.

Fabrieksgarantie
Gedurende de garantieperiode, en soms ook daarna nog, bieden sommige fabrikanten services aan die u meer te bieden hebben dan de wettelijke garantie en welke onafhankelijk van de wettelijke garantie wordt geleverd. In het bijzonder bij hoogwaardige producten is dit steeds vaker het geval. Monitoren, printers en digitale camera´s zijn voorbeelden van producten waarvan steeds meer fabrikanten direct aan de eindgebruiker service verlenen. De voorwaarden voor de toegang tot deze service zijn vaak gunstiger dan die bij het verkrijgen van alleen de wettelijke garantie.

Let u erop:
In de regel is de fabrikant, of een speciaal voor deze producten door de fabrikant aangewezen servicebedrijf, uw aanspreekpartner voor deze service en niet de verkoper. De afhandeling van garantie verloopt in deze gevallen dan ook direct via de fabrikant of het servicebedrijf. Door de afhandeling van de garantieclaim direct via de fabrikant te laten verlopen verkort u de tijd dat u uw product moet missen vaak aanzienlijk.